"ทั่วไป"

โครงการ การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มีกิจกรรมถาม-ตอบ มอบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่จะนำพาผู้เข้าร่วมก้าวสู่ยุคของ New Normal &#8220

อ่านต่อ

ประเมินภายใน

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการสถานศึกษาประเมินภายใน ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม

ผู้บริหาร และหัวหน้างาน พร้อมคณะครูร่วมกันประชุมประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุมด้านล่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า COVID 19

NEW NORMAL ระหว่างเปิดภาคเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปี 2564

ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ ปวช. (ภาคปกติ)– สาขาวิชาการบัญชี– สาขาวิชาการตลาด– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ– สาขาวิชาการโรงแรม ระดั

อ่านต่อ