"ข่าวสำหรับนักเรียน"

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่

วันที่ ๒ มกราคม – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

สอบกลางภาค ภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

อ่านต่อ

ตารางเรียน นักเรียน ปวช. 3 เทอม 1/2560

ตารางเรียน นักเรียน ปวช. 3  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

ตารางเรียน นักเรียน ปวช. 2 เทอม 1/2560

ตารางเรียน นักเรียน ปวช. 2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

ตารางเรียน นักเรียน ปวช. 1 เทอม 1/2560

ตารางเรียน นักเรียน ปวช. 1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ