"ข่าวสำหรับครูและบุคลากร"

คำสั่งวิทยาลัยฯ 49-2560 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน (เพิ่มเติม)

คำสั่งวิทยาลัยฯ 49-2560 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ

คำสั่งวิทยาลัยฯ 50-2560 เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งเวรรักษาสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

คำสั่งวิทยาลัยฯ 50-2560 เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งเวรรักษาสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา (ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน)

อ่านต่อ

คำสั่งวิทยาลัยฯ 46/2560-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสนทนาภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว

คำสั่งวิทยาลัยฯ 46/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสนทนาภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว  

อ่านต่อ

คำสั่งวิทยาลัยฯ 47-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งวิทยาลัยฯ 47-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

กำหนดการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา กำหนดการการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กำหนดเวลการรับการประเมิน และผู้ประเมิน ดังนี้

อ่านต่อ