"ประกาศ คำสั่ง บันทึกภายใน"

ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา

เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่ และการดำเนินการข

อ่านต่อ

สอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่านต่อ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ งานวิชาการ ๒๕๖๓

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการงานวิชาการ-2563ดาวน์โหลดอ่านต่อ

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ

วันที่ ๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุมสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา (V – NET)

ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด

อ่านต่อ