"ข่าวสำหรับครูและบุคลากร"

ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา

เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่ และการดำเนินการข

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ณ จังหวัดนครนายก

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

ประชุมประจำเดือนตุลาคม

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

สอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่านต่อ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ งานวิชาการ ๒๕๖๓

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการงานวิชาการ-2563ดาวน์โหลดอ่านต่อ