"ข่าวประชาสัมพันธ์"

มหกรรมกีฬาไทย

วันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ลานพลาซ่า อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก

อ่านต่อ

วันสถาปนาครบรอบ ๑๒ ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่านต่อ

สัมมนาติดตาม นิเทศนักเรียนฝึกงาน ครั้งที่ ๒

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่านต่อ

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่านต่อ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนปวช.๑

วันที่ ๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

อ่านต่อ