"ข่าวประชาสัมพันธ์"

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน” วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ

อ่านต่อ

สมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ง่ายๆ สะดวกไม่ต้องเดินทาง ไม่ว่าจะอยู่ไหนก็สมัครได้ และปลอดภัยห่างไกลโคโรน่า 19

อ่านต่อ

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า COVID 19

NEW NORMAL ระหว่างเปิดภาคเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ

วันรับวุฒินักศึกษา ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

อ่านต่อ

เปิดบ้านวิชาการ

โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หัวข้อ ” SVC เปิดโลกกว้างทางความคิด ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” SVC Open House

อ่านต่อ