"ข่าวประชาสัมพันธ์"

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม

ผู้บริหาร และหัวหน้างาน พร้อมคณะครูร่วมกันประชุมประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุมด้านล่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

คณะครูและนักเรียนร่วมกันเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ

โครงการอบรมวิจัย

เชิญวิทยากรมาอบรมวิจัยให้นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี

การไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี นำกองทุนมาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน โดยขอความร่วมมือบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน ในการลงมติเพื่อการพัฒนาโครงการต่างๆให้อยู่ในหลักขอ

อ่านต่อ

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

คณะคุณครูและนักเรียนร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที 28 กรกฎาคม จัดกิจกรรมวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ วิ

อ่านต่อ