"ข่าวประชาสัมพันธ์"

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

ผู้ปกครองพบปะคณะคุณครู ในวันประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

นักเรียนนำผลงานเข้าร่วมแข่งขันในวันวิทยาศาสตร์ เพื่อแสดงศักยภาพในการทำงานเป็นทีม วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ

โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ

โครงการกิจกรรมกระถาง DIY เศรษฐกิจพอเพียง

คณะครูนำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการปรับใช้จากวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ กับนักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพและพัฒนาชุมชน

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ