"ข่าวประชาสัมพันธ์"

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะคุณครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ

กิจกรรมตรวจปัสสาวะคัดกรองสารเสพติด

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะครูควบคุมดูแลการตรวจปัสสาวะคัดกรองสารเสพติดของนักเรียน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ

โครงการสนทนาภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เรียนเชิญวิทยากรให้ความรู้กับคณะคุณครูในเรื่องทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ

โครงการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครูประชุมร่วมกัน เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ณ บ่อทองบุรี อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการเยี่ยมชมสถานศึกษา เพื่อประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

อ่านต่อ