"ข่าวประชาสัมพันธ์"

ปฐมนิเทศฝึกงาน ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ณ จังหวัดนครนายก

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

ประเพณีวันลอยกระทง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

อ่านต่อ

วันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะคุณครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาร่วมงานวันปิยมหาราช ณ อำเภอศรีราชา

อ่านต่อ