"ข่าวประชาสัมพันธ์"

แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เข้าร่วมนิทรรศการทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 25

อ่านต่อ

ร่วมงานนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เตรียมงานออกบูท ในงานนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 25  ซึ่งจัดที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 2

อ่านต่อ

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล จัดพิธีม

อ่านต่อ