"ข่าวประชาสัมพันธ์"

ประชุมฝ่ายวิชาการ และฝ่ายทะเบียน

วันที่ ๙ มกราคา พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านต่อ

ประชุมประจำเดือนมกราคม

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปี 2564

ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ ปวช. (ภาคปกติ)– สาขาวิชาการบัญชี– สาขาวิชาการตลาด– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ– สาขาวิชาการโรงแรม ระดั

อ่านต่อ

ติว V-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๕ – ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุมสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา (V – NET)

ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด

อ่านต่อ