"ข่าวประชาสัมพันธ์"

งานวันวิชาการโรงเรียนบ้านศรีมหาราชา

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาเดินทางไปร่วมงานวันวิชาการ “ประดู่แดงแย้มบาน วิชาการบ้านศรีฯ” ครั้งท

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

กิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม

วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

ภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

กิจกรรมวันเด็ก ณ สวนสาธารณะเกาะลอย

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ