"กิจกรรมวิทยาลัย-ชุมชน"

วันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะคุณครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาร่วมงานวันปิยมหาราช ณ อำเภอศรีราชา

อ่านต่อ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาศรีราชาร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ

อ่านต่อ

โครงการ “วัยเรียน วัยใส ข้ามถนนปลอดภัย รู้วินัยจราจร”

วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่จราจร ให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร และวินัยในการขับขี่ กับคณะคุณครู นักศึกษา ณ หอประชุม วิทย

อ่านต่อ

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี

การไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี นำกองทุนมาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน โดยขอความร่วมมือบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน ในการลงมติเพื่อการพัฒนาโครงการต่างๆให้อยู่ในหลักขอ

อ่านต่อ

เปิดบ้านวิชาการ

โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หัวข้อ ” SVC เปิดโลกกว้างทางความคิด ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” SVC Open House

อ่านต่อ