"ข่าวประชาสัมพันธ์"

โครงการ การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มีกิจกรรมถาม-ตอบ มอบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่จะนำพาผู้เข้าร่วมก้าวสู่ยุคของ New Normal &#8220

อ่านต่อ

ร่วมยินดีกับผู้อำนวยการ และคุณครูสุรกิจ “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย ความผูกพัน” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

อ่านต่อ

กิจกรรมวันครู ณ เทศบาลเมืองศรีราชา

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา

เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่ และการดำเนินการข

อ่านต่อ

วันคริสต์มาส

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 คณะครูและนักเรียนร่วมกันถ่ายรูปวันคริสต์มาส ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

อ่านต่อ