โครงการสนทนาภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เรียนเชิญวิทยากรให้ความรู้กับคณะคุณครูในเรื่องทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา