โครงการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครูประชุมร่วมกัน เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ณ บ่อทองบุรี อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563