โครงการกิจกรรมกระถาง DIY เศรษฐกิจพอเพียง

คณะครูนำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการปรับใช้จากวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ กับนักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563