เปิดบ้านวิชาการ

โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หัวข้อ ” SVC เปิดโลกกว้างทางความคิด ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” SVC Open House 2020 ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา