สมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ง่ายๆ สะดวกไม่ต้องเดินทาง ไม่ว่าจะอยู่ไหนก็สมัครได้ และปลอดภัยห่างไกลโคโรน่า 19

ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์
ช่องทางการชำระเงินออนไลน์ และไซต์เสื้อผ้าของนักศึกษา
คิวอาร์โค้ดสแกนเพื่อเข้าสู่ระบบการสมัครเรียนออนไลน์