วันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะคุณครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาร่วมงานวันปิยมหาราช ณ อำเภอศรีราชา