ลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 8

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา “ลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560


ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติม