ร่วมยินดีกับผู้อำนวยการ และคุณครูสุรกิจ “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย ความผูกพัน” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564