ผู้บริหาร และคณะ จากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เยี่ยมชมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร คณะผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู จากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560


ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติม