ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการเยี่ยมชมสถานศึกษา เพื่อประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563