งานวันวิชาการโรงเรียนบ้านศรีมหาราชา

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาเดินทางไปร่วมงานวันวิชาการ “ประดู่แดงแย้มบาน วิชาการบ้านศรีฯ” ครั้งที่ ๑๑ สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่สถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านศรีมหาราชา

นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองศรีราชามอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เพื่อแสดงถึง
สถานศึกษาสนับสนุนการจัดงานวิชาการ “ประดู่แดงแย้มบาน วิชาการบ้านศรีฯ” ครั้งที่ ๑๑
สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่สถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองศรีราชา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา
มอบทุนให้นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีมหาราชา
คณะครูและนักศึกษา สาขาการโรงแรม นำเสนอผลงาน กิจกรรมองค์การวิชาชีพ “วุ้นกระทิแฟนซี”
คุณครูเข้าร่วมกิจกรรม วันวิชาการ
ครูและนักเรียน ชมรมริบบื้นขาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จัดบูธร่วมงานวันวิชาการ