ข่าวสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ผ่านสังคมออนไลน์

[efb_feed fanpage_url=https://www.facebook.com/svcsriracha layout=half image_size=normal type=page post_by=me show_logo=1 show_image=1 show_like_box=0 links_new_tab=1 post_number=10 post_limit=10 cache_unit=5 cache_duration=minutes locale=th_TH]