กิจกรรมวันเด็ก ณ สวนสาธารณะเกาะลอย

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองศรีราชา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
คณะคุณครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชามาเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ชุดการแสดงของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
นักศึกษาที่ได้รับทุนถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา