กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

คณะคุณครูและนักเรียนร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที 28 กรกฎาคม จัดกิจกรรมวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา