กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

ผู้ปกครองพบปะคณะคุณครู ในวันประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2563