กิจกรรมตรวจปัสสาวะคัดกรองสารเสพติด

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะครูควบคุมดูแลการตรวจปัสสาวะคัดกรองสารเสพติดของนักเรียน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา