เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่ และการดำเนินการของสถานศึกษาในห้วงการปิดเรียนประกาศ-ทม.ศรีราชา-ปิดสถานศึกษา-4-31-มกราคม-64-ตดาวน์โหลด(06/01/2021)
  NEW NORMAL ระหว่างเปิดภาคเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา(26/06/2020)
  ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ ปวช. (ภาคปกติ)- สาขาวิชาการบัญชี- สาขาวิชาการตลาด- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ- สาขาวิชาการโรงแรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส (ภาคปกติ)- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล- สาขาวิชาการโรงแรมจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564ที่ห้องธุรการ ตึก 1 ชั้น 2### ไม่เว้นวันหยุดราชการ ###โทร 038-325506 หรือ 0616795787 หรือจะสมัครออนไลน์ก็ได้ (คลิก..) (24/01/2020)

ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรมวิทยาลัย :

ข่าว คำสั่ง สำหรับครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ

ข่าวสำหรับนักเรียน