Home
รับน้องใหม่ ตอนการบริหารรุ่น...   Print  E-mail 

รับน้องใหม่

ตอนการบริหารรุ่น

ร.อ.ทวีศักดิ์ ศรีสละ

นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑

 

สวัสดี  น้องใหม่ทุกคน

                       ทุกปีที่มีการรับน้อง..ผมจะต้องเดินเมี่ยงๆ มองๆ ดูกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ แล้วเก็บภาพความสุข สนุกสนาน แบบขำๆ ของน้องๆ ไว้ดูต่างหน้ายามคิดถึงมหาวิทยาลัย สถานที่ซึ่งบ่มเพาะปัญญาให้ผมกลับมาเป็นผู้เป็นคนขึ้นอีกครั้ง หลังจากใช้ชีวิตมัวเมามืดมนหลงทางเข้าไปติดหล่มอบายมุขเสียนาน

                         จำได้วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เป็นวันแรกที่ผมเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ วันนั้นเป็น “วันไหว้ครู” ผมมีความรู้สึกแปลกแตกต่างจากที่พบมา เพราะนิสิตนักศึกษาหญิงชายที่นี่แต่งกายเรียบร้อยไม่มีใครนุ่งสั้นคับติ้วเหมือนที่อื่นๆ คงเป็นเพราะทุกคนยอมรับสภาพที่ต้องเรียนร่วมกับพระสงฆ์

       พิธีไหว้ครูจบลงเมื่อท่านเจ้าคุณพระวิบูลธรรมาภรณ์  แสดงปาฐกถาธรรมต้อนรับนักศึกษาและนิสิตใหม่ ท่านกล่าวให้คติเตือนใจจำได้มาถึงทุกวันว่า  “ หลังจากเสร็จพิธีไหว้ครูแล้ว ก็จะเป็นพิธีต้อนรับน้องใหม่ ขอให้รุ่นพี่ทุกคนจงรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไว้อย่าให้ต้องมัวหมอง  ต้อนรับน้องใหม่ตามสมควรอย่าให้เกิดความบาดหมางจิตใจกัน  สิ่งที่ครูอยากเห็นอย่างยิ่งคือทำให้เป็นแบบอย่างแก่มหาวิยาลัยอื่นๆ” เพราะในเวลานั้นการรับน้องกำลังเป็นข่าวฉาวโฉ่โด่งดังไปทั่วประเทศ  

                                ท่านเจ้าคุณสอนวิชา “พุทธปรัชญาในพระสุตันตปิฎก”  ว่าด้วยปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นไปของมนุษย์  ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกให้ชาวพุทธได้ศึกษามานานกว่า ๒๕๐๐ ปี   ท่านเจ้าคุณเอา “อปัณณกสูตร”  มาสอนให้รู้จักการพิจารณาด้วยเหตุผลว่า

                                “ถ้าการทำชั่วไม่มีผลจริงและโลกหน้าไม่มีจริงคนทำชั่วแล้วตายไปก็ไม่ได้ไม่เสียเท่ากับเสมอตัว  ถ้าการทำชั่วมีผลจริงและโลกหน้ามีจริงคนทำชั่วแล้วตายไปก็มีหวังไปทุคติเท่ากับเสียหรือขาดทุน   แม้การทำชั่วไม่มีผลจริงและโลกหน้าไม่มีจริงคนทำชั่วก็ยังเป็นที่นินทาของคนทั่วไปก็ยังเสียหรือขาดทุนอยู่ดี

                ถ้าการทำดีไม่มีผลจริงและโลกหน้าไม่มีผลจริงคนทำดีตายไปก็ไม่ได้ไม่เสียเท่ากับเสมอตัว  ถ้าการทำดีมีผลจริงและโลกหน้ามีจริงคนทำดีแล้วตายไป ก็ย่อมมีหวังไปสู่สุขคติเท่ากับได้หรือมีกำไร  แม้การทำดีไม่มีผลจริงและโลกหน้าไม่มีจริงคนทำดีก็ยังเป็นที่สรรเสริญของคนทั่วไปในโลก เท่ากับยังได้หรือมีกำไร”

                เริ่มเรียนกันใหม่เพื่อนๆ หลายคนงงฟังท่านเจ้าคุณพูดทับศัพท์บาลีไม่รู้เรื่องกันค่อนห้องเพราะไม่คุ้นเคยกับปรัชญาศาสนาเกรงจะสอบไม่ผ่าน ท่านได้กล่าวว่า“ปลาไม่รู้หลอกว่าท้องฟ้ากว้างแค่ไหน เช่นเดียวกันกับนกก็จะไม่มีวันรู้หลอกว่าน้ำลึกเท่าไร เปรียบได้กับคนที่ไม่เคยศึกษาธรรมะเลยก็จะไม่มีวันเข้าถึงธรรมะ”

เมื่อเรียนรัฐศาสตร์มาได้ ๓ เทอมวิญาณนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเริ่มเข้าสิงคิดว่าตัวเองเป็นลูกหลานอับราฮัม ลินคอร์น มีความเชื่อว่า ประชาธิปไตยเป็นของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน เกิดคันไม้คันมืออยากเขียนหนังสือวิพากษ์วิจารณ์การเมืองบ้าง  จึงมาขออนุญาตนำเรื่อง “นักรัฐศาสตร์เชิงพุทธ” ลงเวบไซต์ มมร. ท่านให้คำแนะว่า “การเขียนบทความได้เป็นเรื่องที่ดี เพราะแสดงถึงภูมิปัญญาของผู้เขียน แต่ถ้าบทความที่เขียนนั้นส่งผลกระทบกระเทือนถึงหน้าที่การงานของเรา                ครูว่ามันจะไม่คุ้มกันนะ” สิ้นเสียงท่านผมตาสว่างได้สติขึ้นมาทันที ไม่อย่างนั้นป่านนี้คงตกงานกลายเป็น.. นักเขียนไส้แห้งไปแล้ว.!

เพราะการจากไปของท่านเจ้าคุณพระวิบูลธรรมาภรณ์ “ครูใหญ่” ที่  พวกเราเคารพรัก จึงทำให้บรรยากาศวันไหว้ครูปีนี้ไม่มีภาพอะโนเนะไร้เดียงสา(แม้อายุจะเหลือน้อย) ของนิสิตใหม่ ไม่มีเสียงโวกเวก โวยวาย ว๊ากน้องของรุ่นพี่เหมือนเช่นทุกปี ทุกคนอยู่ในอาการซึมเศร้าเพราะท่านมาด่วนจากเราไปก่อนวัยอันควร ทิ้งสิรินธรไว้เป็นมรดกให้ศิษย์สืบสานเจตนารมณ์ขอบุญกุศลที่ท่านเมตตาสั่งสอนลูกศิษย์ให้ละกรรมชั่ว ประพฤติแต่กรรมดี จงส่งผลให้ท่านสู่สุขคติอยู่บนสวรรค์ชั้นทิพย์วิมาน จากนี้ไปคงเป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ทุกคนจะช่วยกันพัฒนา มมร.ให้เจริญก้าวหน้าสมดังปรัชญาที่ว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา” 

ทุกมหาวิทยาลัยล้วนแล้วแต่มีจุดดีจุดเด่นที่แตกต่างกัน.. ถ้าธรรมศาสตร์ต้องกฎหมาย ถ้าจุฬาต้องแพทย์พยาบาล ถ้าราชภัฏต้องครู ถ้าราชมงคลต้องช่างจักรกล และถ้ามหามงกุฎ มหาจุฬาต้องปรัชญาศาสนา

การที่พวกเราเข้ามาศึกษาใน มมร.ให้ประสบความสำเร็จทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะไหลเข้ามาในชีวิต จึงอยากเล่าประสบการณ์ที่ได้ขณะเรียนใน มมร.และที่เคยศึกษาในสถาบันต่างๆให้ฟัง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน   

เริ่มแรกที่เดียวจะต้องเลือกคณะกรรมการขึ้นมาบริหารจัดการภายในห้องเรียน โดยมีประธานนักศึกษา,รองประธานฝ่ายการศึกษา,รองประธานฝ่ายการกีฬา,รองประธานฝ่ายนันทนาการ เพื่อรองรับกิจกรรมของ มมร.ที่จะเกิดขึ้นระหว่างเรียน ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม สำคัญอย่างไรเดียวจะบอกตอนท้าย

ด้านการศึกษา  การเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์ สิ่งสำคัญจะต้องมีความรู้เรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนาบ้างพอสมควร สามารถอธิบายหลักทศพิธราชธรรม หลักปรมัตถธรรม หลักอริยสัจ หลักปฎิจจสมุปบาท ฯ ได้อย่างกว้างๆ เพราะต้องนำมาใช้ในการสอบทุกครั้ง ถ้าใครไม่เข้าใจก็จะเขียนออกมาเป็นภาษาหนังสือไม่ได้ ข้อสอบที่นี่เป็นแบบอัตนัยต้องอธิบายอย่างน้อยข้อละ ๓ หน้า จึงควรหาหนังสือนวโกวาทหรือหนังสือศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ของท่านพุทธทาสภิกขุ มาอ่านทำความเข้าใจเสียก่อน

 ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนชั้นนายร้อย รองประธานฝ่ายการศึกษาจะคัดเลือกคนหนุ่มที่มีพื้นฐานการศึกษามาดี จัดตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง คอยรวบรวมเอกสาร/บันทึกการสอนที่สำคัญๆ ของอาจารย์ พอหมดชั่วโมงก็เอาบันทึกนั้นไปถ่ายเอกสารแจกจ่ายทุกคนในห้องให้เอาไปอ่านทบทวนก่อนสอบ เพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นคนแก่หัวใจหนุ่มอย่างผมไม่มีทางสอบผ่านไปได้เนื่องประสาททั้งหกตามอาจารย์ไม่ทันแล้ว

ด้านการกีฬา     ทุกปี มมร.จะจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างวิทยาเขต นักศึกษาทุกคนที่มีความสามารถด้านการกีฬาจะต้องช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมทุกๆ ด้านเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างวิทยาเขต

รองประธานฝ่ายการกีฬา จะต้องทำหน้าที่จัดหานักกีฬาและงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพราะถ้าหากการกีฬาของ มมร.ไม่ได้รับการสนับสนุนจากนิสิตนักศึกษาแล้ว ก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้

                               

             ด้านนันทนาการ    การจัดการแข่งขันกีฬามิใช่จะจัดปีละครั้งแต่ควรจะจัดทุกเดือนระหว่างเพื่อนในห้องและระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เพื่อละลายพฤติกรรมให้เกิดการเรียนรู้อุปนิสัยซึ่งกันและกันไม่ใช่จ้องแต่จะกลับบ้าน เพราะเรามาศึกษาจึงต้องศึกษาให้ครบทุกด้านโดยเฉพาะด้านสังคม  ถ้าใครมาเรียน มมร.แล้วยังแต่งตัวเหมือนเดิมแสดงว่าไม่ได้อะไรออกไป ทุกคนต้องพร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับสังคมต้องใจกว้าง อย่าขี้เหนียว ถ้าอยากประหยัดควรอยู่แต่ในบ้าน

                ดังคำกล่าวต้อนรับเมื่อปี ๒๕๔๙ ของพี่ศุภฤกษ์  ตาละลักษณ์  ว่า  “ ยินดีที่ได้รู้จักน้องทุกคน  นับแต่นี้ไปการประสานงานกันนับว่าเป็นสิ่งสำคัญทั้งในด้านการเรียนและในหน้าที่การงาน  ก่อนที่เราจะประสานกันได้จะต้องเรียนรู้นิสัยใจคอกันก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ  จึงจะเกิดความรักสามัคคีกัน” 

                                และคำกล่าวของพี่สมชาย  แสงแจ้ง ว่า  “ในการมาเรียนในมหาวิทยาลัยครั้งนี้ต้องเรียนกันเป็นกลุ่ม แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  มิใช่อยู่แบบตัวใครตัวมัน เราต้องมีเพื่อน มีพวก และต้องรักกันเหมือนพี่น้อง” 

                                ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนหลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุง ผู้เข้ารับการศึกษาจะเป็นนายทหาร นายตำรวจมาจากทุกเหล่าทัพ เราถือกันว่าการส่งกำลังบำรุงเป็นหัวใจของกองทัพ ดังที่นโปเลียนกล่าวไว้ว่า “กองทัพเดินได้ด้วยท้อง” ฉะนั้น ภารกิจของหน่วยจะสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับการติดต่อประสานงานกันของนายทหารส่งกำลัง ครูฝ่ายกิจกรรมจึงรีบเร่งทำหนังสือรุ่นให้เสร็จภายในสัปดาห์แรก การรับประทานอาหารมื้อเที่ยงทุกคนจะต้องเวียนนั่งให้ครบทุกโต๊ะและทุกคนจะต้องลงเล่นกีฬาทุกบ่ายวันพุธขาดไม่ได้ ใครขาดกิจกรรมจะถูกตัดคะแนน เสร็จจากเล่นกีฬาจะเป็นเวลาแดดร่มลมตกพอดี การดื่ม กิน ร้อง รำ ทำเพลงกัน จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างรวดเร็ว

                                ในทัศนคติของผมจึงอยากเห็นการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับวัยใน มมร.ประเภทเปตอง ในช่วงบ่ายหรือก่อนค่ำ แล้วจัดปาร์ตี้เล็กๆ สลับกับการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันบ้างและทุกครั้งที่จัดงานควรเชิญอาจารย์เข้าร่วมทุกครั้งเพื่อสานประโยชน์ร่วมกัน เป็นการลดช่องว่างระหว่างศิษย์กับอาจารย์

การฝึกกรรมฐานเป็นกิจกรรมที่ขัดเกลาและปลูกฝังคุณธรรมซึ่งเป็นจุดเด่นของ มมร. ที่สถาบันอื่นๆ ไม่มี ควรเข้าอบรมเป็นรุ่นเพื่อใช้โอกาสนี้ในการกินนอนร่วมกันแบบผู้มีศีลบ้าง กิจกรรมเหล่านี้ต้องทำอย่างต่อเนื่องและพัฒนาขึ้นไปเป็นลำดับในระหว่างกำลังศึกษา หากพ้นระยะนี้ไปแล้วโอกาสที่จะมารวมกันครบทุกคนเป็นเรื่องยาก รอไปเถอะ..ชาติหน้าตอนเย็นๆ นั่นแหละจึงจะมา

                   ทุกปีมหาวิทยาลัยจะจัดงาน “สายสัมพันธ์ มมร.สธ.ครั้งที่..” ซึ่งเป็นงานชุมนุมศิษย์เก่าซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษา มมร.จะได้แสดงศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการภายในรุ่น และเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของนักศึกษาในปัจจุบันให้รุ่นพี่ได้เห็นความสามารถ ด้านการบริการ ด้านการจัดสถานที่ และด้านการแสดงหน้าเวที ทุกกระบวนการจะต้องเกิดจากความรู้ความสามารถที่แฝงไว้ซึ่งปรัชญาของศาสนา (ดูแผนการใช้เวลาด้านล่าง)

                                ก่อนจบการศึกษาควรเลือกคณะกรรมการบริหารรุ่นใหม่แล้วร่างระเบียบในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือมวลสมาชิกและผู้มีอุปการคุณของรุ่นให้ชัดเจน

๑. การระดมทุน เพื่อหารายได้ควรทำปีละกี่ครั้ง จะขายบัตรเชิญร่วมงานพบปะสังสรรค์,แข่งขันโบว์ลิ่ง,แข่งขันยิงปืนหรืออย่างไร.? วางแผนเสียก่อนจบ รายได้ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้อะไรบ้าง.? คิดเสีย.!

๒. กิจกรรมของรุ่น

      ๒.๑ กรณีเสียชีวิต จะต้องระบุในระเบียบให้ชัดเจนว่า เงินช่วยเหลือจะให้ใครบ้าง.? ตัวสมาชิกเอง, ครูอาจารย์,บิดา,มารดา,ภรรยา และบุตร งานละเท่าไร.? โดยต้องคำนึงถึงรายรับที่เข้ามาสะสมในกองทุนด้วย เพราะอาจจะขาดสภาพคล่องในอนาคตได้ซึ่งทำให้เกิดความไม่เสมอภาคกัน

     ๒.๒  กรณีเจ็บป่วย เช่นเดียวกับข้อ ๒.๑

๓. ผู้แทนรุ่นคือ ตัวแทนเพื่อนทุกคนในการทำหน้าที่ไปร่วมงานในข้อ ๒ เพราะเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วการจะให้สมาชิกทุกคนไปร่วมงานนั้นคงเป็นเรื่องยาก

๔. การประชาสัมพันธ์ ในทุกเดือนกรรมการ/เลขานุการ จะต้องส่งหนังสือแจ้งข่าวสาร/รายละเอียดการใช้จ่ายเงินกองทุนให้สมาชิกรับทราบ

๕. ผลของการรักษาสถานภาพรุ่น จะเกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทำให้เกิดการประสานงานอันส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ ชื่อเสียงของ มมร.และที่สำคัญเพื่อแสดงออกซึ่งน้ำใจและสานสายใยให้ผูกพันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดไป

๖. ข้อควรระวัง การใช้เงินกองทุนจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในระเบียบที่ตกลงร่วมกัน เพราะหากมีการฝ่าฝืนระเบียบจะทำให้สมาชิกเสื่อมศรัทธาไม่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของรุ่น

จากที่เล่าประสบการณ์มาตั้งแต่ต้น ความสำเร็จของการบริหารจัดการรุ่นขึ้นอยู่กับความสามารถ ความอดทน และการเสียสละของประธานรุ่นเป็นสำคัญ ประธานรุ่นจะต้องมีกำลังทรัพย์และบารมีมากพอ  เพราะการดำเนินการรักษาสถานะรุ่นแต่ละขั้นจะมีค่าใช้จ่าย หากประธานรุ่นขาดสมบัตินับว่าเป็นเรื่องยากที่กิจการของรุ่นจะยั่งยืน

 

ประสบการณ์ผู้เขียน

ด้านการศึกษา

                พ.ศ.๒๕๒๑  ศึกษาหลักสูตรนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ รุ่นที่ ๑/๒๑ จำนวน ๑,๒๐๐ นาย

          พ.ศ.๒๕๓๖  ศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส                                                จำนวน    ๕๑๖ นาย

                พ.ศ.๒๕๔๐  อบรมนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒๔                                   จำนวน   ๗๔๗ นาย

          พ.ศ.๒๕๔๔ ศึกษาหลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๓๙                  จำนวน      ๘๔  นาย

                        ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี                                            จำนวน    ๑๐๑  คน

          พ.ศ.๒๕๔๕  ศึกษาหลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft            จำนวน    ๑๓๑  นาย

          พ.ศ.๒๕๔๖  ศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารราบ รุ่นที่ ๑๑๐           จำนวน    ๑๐๘  นาย

                ด้านมวลชน

                พ.ศ.๒๕๒๒ -๒๕๒๔    ฝึกพลทหาร ทสปช. และลูกเสือชาวบ้าน

                พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๖       ผู้ปกครองนักเรียนศิลปาชีพ และชาวบ้านเกษตรกร ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร

                พ.ศ.๒๕๔๐                     ผู้ฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๔๐


(ตัวอย่าง)

แผนการจัดงาน

“สายสัมพันธ์ มมร.สธ.ครั้งที่ ..”

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒

วัน,เวลา

การปฏิบัติ

สถานที่

 ๗ ธ.ค. ๕๑

เวลา ๑๒.๓๐ น.

- การประชุมขั้นต้น

   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน/หน้าที่

  กำหนดรูปแบบบัตรเชิญ/สั่งพิมพ์

 

อาคารใหม่ชั้น ๒

 

 

 

๒๘ธ.ค. ๕๑

เวลา ๑๒.๓๐ น.

- การประชุมขั้นกลาง

   ส่งรายชื่อแขกผู้มีเกียรติ

   เสนอความต้องการโต๊ะจีน

อาคารใหม่ชั้น ๒

 

 

 

๑๑ ม.ค. ๕๒

เวลา ๑๒.๓๐ น.

- การประชุมขั้นสุดท้าย

   รับบัตรเชิญ/แจกจ่าย

    สรุปค่าใช้จ่าย

อาคารใหม่ชั้น ๒

 

 

 

๒๘ ก.พ. ๕๒

เวลา ๑๒.๓๐ น.

- การประชุมขั้นปฏิบัติ

   ตรวจสอบปัญหาข้อขัดข้องฝ่ายต่างๆ

    รวบรวมเงินบริจาค

อาคารใหม่ชั้น ๒

 

 

 

๑ มี.ค. ๕๒

เวลา ๑๗.๐๐ น.

-  วันจัดงานสายสัมพันธ์ มมร.สธ.ครั้งที่ ๓

สนามหญ้า มมร.สธ.

 

 

๘ มี.ค. ๕๒

เวลา ๑๒.๓๐ น.

- การประชุมขั้นสรุปและแถลงผลการปฏิบัติงาน

   สรุปค่าใช้จ่ายและยอดคงเหลือ

อาคารใหม่ชั้น ๒

 

 

 

หมายเหตุ

- การประชุมขั้นต้น,ขั้นกลาง,ขั้นสุดท้าย ควรมีระยะห่างกันอย่างน้อย  ๒ สัปดาห์ เพื่อพิมพ์บัตร

- การประชุมขั้นสุดท้ายกับขั้นปฏิบัติ ควรห่างกันอย่างน้อย ๑ เดือน เพื่อการจำหน่ายบัตรหาทุนตามวัตถุประสงค์การจัดงาน

- ทุกครั้งที่มีการประชุมควรมีการบันทึกและพิมพ์เสนอให้ รองอธิการบดี ทราบผลการประชุมในแต่ละครั้ง แล้วสำเนาแจกจ่ายให้กรรมการทราบทั่วกัน

 

 

 

 

 

(ตัวอย่าง)

 

การประชุมขั้นต้น

 “สายสัมพันธ์ มมร.สธ.ครั้งที่ ..”

ณ อาคารใหม่ ชั้น ๒

วันที่ ...........................................

เวลา ๑๒.๓๐ น.

----------------------

                        วาระที่  ประธานกล่าวเปิดการประชุม

                                วาระที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน/กรอบความรับผิดชอบ/หน้าที่

-          ฝ่ายเวที

-          ฝ่ายสถานที่

-          ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

-          ฝ่ายประชาสัมพันธ์/การแสดง

-          ฝ่ายธุรการ

-          ฝ่ายการเงิน

วาระที่ ๓ กำหนดรูปแบบและข้อความในบัตรเชิญเพื่อสั่งพิมพ์

วาระที่ ๔ สรุปผลการประชุม

(ตัวอย่าง)

 

การประชุมขั้นกลาง

 “สายสัมพันธ์ มมร.สธ.ครั้งที่ ..”

ณ อาคารใหม่ ชั้น ๒

วันที่  ...........................................

เวลา ๑๒.๓๐ น.

----------------------

                        วาระที่  ประธานกล่าวเปิดการประชุม

                                วาระที่ ๒ คณะกรรมการจัดงานรายงานผลการดำเนินการ

-          ฝ่ายเวที

-          ฝ่ายสถานที่

-          ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

-          ฝ่ายประชาสัมพันธ์/การแสดง

-          ฝ่ายธุรการ

-          ฝ่ายการเงิน

วาระที่ ๓ คณะกรรมการส่งรายชื่อแขกรับเชิญเพื่อพิมพ์หน้าซอง

วาระที่ ๔ เสนอความต้องการโต๊ะจีน

วาระที่ ๕ สรุปผลการประชุม

(ตัวอย่าง)

 

การประชุมขั้นสุดท้าย

 “สายสัมพันธ์ มมร.สธ.ครั้งที่ ..”

ณ อาคารใหม่ ชั้น ๒

วันที่  ............................................

เวลา ๑๒.๓๐ น.

----------------------

                        วาระที่  ประธานกล่าวเปิดการประชุม

                                วาระที่ ๒ คณะกรรมการจัดงานรายงานผลการดำเนินการ

-          ฝ่ายเวที

-          ฝ่ายสถานที่

-          ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

-          ฝ่ายประชาสัมพันธ์/การแสดง

-          ฝ่ายธุรการ

-          ฝ่ายการเงิน

วาระที่ ๓ รับบัตรเชิญและบัตรโต๊ะเพื่อแจกจ่าย

วาระที่ ๔ สรุปค่าใช้จ่าย

-          ค่าโต๊ะจีน

-          ค่าเวที

-          ค่าจัดทำบัตร

-          ค่าประชาสัมพันธ์/การแสดง

-          ค่าอื่นๆ

วาระที่ ๕ สรุปผลการประชุม

 

(ตัวอย่าง)

 

การประชุมขั้นปฏิบัติ

 “สายสัมพันธ์ มมร.สธ.ครั้งที่ ..”

ณ อาคารใหม่ ชั้น ๒

วันที่  ...........................................

เวลา ๑๒.๓๐ น.

----------------------

                        วาระที่  ประธานกล่าวเปิดการประชุม

                                วาระที่ ๒ คณะกรรมการจัดงานรายงานผลการดำเนินการ/ปัญหาข้อขัดข้อง

-          ฝ่ายเวที

-          ฝ่ายสถานที่

-          ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

-          ฝ่ายประชาสัมพันธ์/การแสดง

-          ฝ่ายธุรการ

-          ฝ่ายการเงิน

วาระที่ ๓ ส่งเงินค่าบัตรเชิญและค่าบัตรโต๊ะ

วาระที่ ๔ สรุปผลการประชุม

 

(ตัวอย่าง)

การประชุมขั้นสรุปและแถลงผลการปฏิบัติงาน

 “สายสัมพันธ์ มมร.สธ.ครั้งที่ ..”

ณ อาคารใหม่ ชั้น ๒

วันที่  ..................................

เวลา ๑๒.๓๐ น.

----------------------

                        วาระที่  ประธานกล่าวเปิดการประชุม

                                วาระที่ ๒ คณะกรรมการจัดงานรายงานผลการดำเนินการ/ค่าใช้จ่าย/เงินบริจาค

-          ฝ่ายเวที

-          ฝ่ายสถานที่

-          ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

-          ฝ่ายประชาสัมพันธ์/การแสดง

-          ฝ่ายธุรการ

-          ฝ่ายการเงิน

วาระที่ ๓ ฝ่ายการเงินสรุปค่าใช้จ่าย/ยอดเงินคงเหลือ

วาระที่ ๔ ประธานกล่าวขอบคุณ/สรุปผลการประชุม

(ตัวอย่าง)

 

คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่              /๒๕๕๒

เรื่อง  กำหนดหน้าที่คณะกรรมการจัดงาน “สายสัมพันธ์ มมร.สธ.ครั้งที่ ..”

----------------------

 

                                เพื่อให้การจัดงาน “สายสัมพันธ์ มมร.สธ.ครั้งที่ ...” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอกำหนดหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้

                                ๑. คณะกรรมการฝ่ายเวที มีหน้าที่ จัดหาเวทีการแสดง ไฟฟ้า แสงสว่างบริเวณงาน

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าที่ ในการจัดระเบียบการจราจรในบริเวณงาน ตบแต่งสถานที่บริเวณจัดงาน

๓. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ จัดหาโต๊ะจีน วางแผนผังการจัดโต๊ะ  พาแขกผู้มีเกียรติเข้าที่นั่ง

๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/การแสดง มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน พิธีกร และกำกับการแสดงหน้าเวที

๕. คณะกรรมการฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ ดำเนินการจัดทำบัตรเชิญ/บัตรโต๊ะ ควบคุมการจำหน่ายบัตร ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ จัดทำเอกสารเชิญประชุม บันทึกการประชุม/สรุปผลการประชุม และงานอื่นๆ

๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ จัดทำบัญชีรับ – จ่าย ติดตามค่าจำหน่ายบัตร และเงินบริจาค

                                ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง      วันที่ ........เดือน.....................พ.ศ............

 

(.................................)

รองอธิการบดี

(ตัวอย่าง)

 

คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่              /๒๕๕๒

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “สายสัมพันธ์ มมร.สธ.ครั้งที่ ..”

----------------------

 

                                เพื่อให้การจัดงาน “สายสัมพันธ์ มมร.สธ.ครั้งที่ ...” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดงาน

คณะกรรมการที่ปรึกษา

.............................

..............................

..............................

คณะกรรมการอุปถัมภ์

.................................

................................

................................

คณะกรรมการจัดงาน

คณะกรรมการฝ่ายเวที

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่

คณะกรรมการฝ่ายอาหาร

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการฝ่ายธุรการ

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

                                 

                                ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง      วันที่ ........เดือน.....................พ.ศ............

 

(.................................)

รองอธิการบดี

 

 

ความเห็น

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น

Powered by AkoComment 1.0 beta 2


สงวนลิขสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
๒๖ หมู่ ๗ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์: ๐-๒๔๒๙-๑๖๖๓, ๐-๒๔๒๙-๑๗๑๙ โทรสาร : ๐-๒๔๒๙-๑๒๔๑, ๐-๒๔๒๙-๑๗๑๙