"ทั่วไป"

เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปี 2563

ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ ปวช. (ภาคปกติ)– สาขาวิชาการบัญชี– สาขาวิชาการตลาด– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ– สาขาวิชาการโรงแรม ระดั

อ่านต่อ

ผู้บริหาร และคณะ จากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เยี่ยมชมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

อ่านต่อ

คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 54/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการธรรมะสว่างใจ เชื่อมสายใย สีฟ้า – ขาว

คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 54/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการธรรมะสว่างใจ เชื่อมสายใย สีฟ้า - ขาวอ่านต่อ