"ข่าวสำหรับครูและบุคลากร"

คำสั่งวิทยาลัยฯ 52-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

คำสั่งวิทยาลัยฯ 52-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

คำสั่งวิทยาลัยฯ 51/2560-แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งวิทยาลัยฯ 51/2560-แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

คำสั่งวิทยาลัยฯ 49-2560 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน (เพิ่มเติม)

คำสั่งวิทยาลัยฯ 49-2560 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ

คำสั่งวิทยาลัยฯ 50-2560 เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งเวรรักษาสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

คำสั่งวิทยาลัยฯ 50-2560 เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งเวรรักษาสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา (ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน)

อ่านต่อ

คำสั่งวิทยาลัยฯ 46/2560-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสนทนาภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว

คำสั่งวิทยาลัยฯ 46/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสนทนาภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว  

อ่านต่อ