"ข่าวสำหรับครูและบุคลากร"

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุมสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา (V – NET)

ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด

อ่านต่อ

นิเทศก์การสอน

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

คำสั่งกรรมการ V-NET 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ-V-NET-2562ดาวน์โหลดอ่านต่อ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน-ภาคเรียนที่2-ปี-2562ดาวน์โหลดอ่านต่อ

คำสั่งวิทยาลัยฯ 60-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

คำสั่งวิทยาลัยฯ 60-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ