"ประกาศ คำสั่ง บันทึกภายใน"

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุมสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา (V – NET)

ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด

อ่านต่อ

คำสั่งวิทยาลัยฯ 60-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

คำสั่งวิทยาลัยฯ 60-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

คำสั่งวิทยาลัยฯ 52-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

คำสั่งวิทยาลัยฯ 52-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

คำสั่งวิทยาลัยฯ 51/2560-แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งวิทยาลัยฯ 51/2560-แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

คำสั่งวิทยาลัยฯ 49-2560 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน (เพิ่มเติม)

คำสั่งวิทยาลัยฯ 49-2560 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ