"ข่าวสำหรับครูและบุคลากร"

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

กิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม

วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุมสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา (V – NET)

ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด

อ่านต่อ

นิเทศก์การสอน

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

คำสั่งกรรมการ V-NET 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ-V-NET-2562ดาวน์โหลดอ่านต่อ