"ข่าวสำหรับครูและบุคลากร"

ประชุมประจำเดือนตุลาคม

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

สอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่านต่อ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ งานวิชาการ ๒๕๖๓

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการงานวิชาการ-2563ดาวน์โหลดอ่านต่อ

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ

วันที่ ๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ