"ข่าวประชาสัมพันธ์"

โครงการกิจกรรมกระถาง DIY เศรษฐกิจพอเพียง

คณะครูนำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการปรับใช้จากวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ กับนักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพและพัฒนาชุมชน

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม

ผู้บริหาร และหัวหน้างาน พร้อมคณะครูร่วมกันประชุมประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุมด้านล่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

คณะครูและนักเรียนร่วมกันเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ

โครงการอบรมวิจัย

เชิญวิทยากรมาอบรมวิจัยให้นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ