"ข่าวประชาสัมพันธ์"

ติว V-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๕ – ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุมสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา (V – NET)

ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด

อ่านต่อ

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

วันอังคาร ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

ประชุมโครงการคัดแยกขยะ

วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่

วันที่ ๒ มกราคม – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ