"ข่าวประชาสัมพันธ์"

พิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์

วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านต่อ

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัช

อ่านต่อ

อบรมยาเสพติด ปวช.1

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดี

อ่านต่อ

ลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 8

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา “ลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ