"ข่าวประชาสัมพันธ์"

โครงการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครูประชุมร่วมกัน เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ณ บ่อทองบุรี อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการเยี่ยมชมสถานศึกษา เพื่อประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

ผู้ปกครองพบปะคณะคุณครู ในวันประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

นักเรียนนำผลงานเข้าร่วมแข่งขันในวันวิทยาศาสตร์ เพื่อแสดงศักยภาพในการทำงานเป็นทีม วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ

โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ