"ข่าวประชาสัมพันธ์"

Smarter City in Action

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวแทนครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดูงาน Smarter City in Action ณ โรงแรมเฮอริเทจ บางแสน

อ่านต่อ

โครงการ “วัยเรียน วัยใส ข้ามถนนปลอดภัย รู้วินัยจราจร”

วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่จราจร ให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร และวินัยในการขับขี่ กับคณะคุณครู นักศึกษา ณ หอประชุม วิทย

อ่านต่อ

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะคุณครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ

กิจกรรมตรวจปัสสาวะคัดกรองสารเสพติด

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะครูควบคุมดูแลการตรวจปัสสาวะคัดกรองสารเสพติดของนักเรียน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ

โครงการสนทนาภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เรียนเชิญวิทยากรให้ความรู้กับคณะคุณครูในเรื่องทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ