"ข่าวประชาสัมพันธ์"

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

นักเรียนนำผลงานเข้าร่วมแข่งขันในวันวิทยาศาสตร์ เพื่อแสดงศักยภาพในการทำงานเป็นทีม วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ

โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ

โครงการกิจกรรมกระถาง DIY เศรษฐกิจพอเพียง

คณะครูนำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการปรับใช้จากวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ กับนักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพและพัฒนาชุมชน

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม

ผู้บริหาร และหัวหน้างาน พร้อมคณะครูร่วมกันประชุมประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุมด้านล่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ