"ข่าวประชาสัมพันธ์"

การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

วันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ การทดสอบ V-NET ระดับ ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ (MBAC)

อ่านต่อ

งานแนะแนว

วันที่ ๒๔ มกราคม พศ ๒๕๖๓ คุณครูและนักเรียนร่วมงาน “เปิดบ้านแนะแนว” ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

อ่านต่อ

งานวันวิชาการโรงเรียนบ้านศรีมหาราชา

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาเดินทางไปร่วมงานวันวิชาการ “ประดู่แดงแย้มบาน วิชาการบ้านศรีฯ” ครั้งท

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

กิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม

วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ