"ข่าวประชาสัมพันธ์"

ประเพณีวันลอยกระทง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

อ่านต่อ

วันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะคุณครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาร่วมงานวันปิยมหาราช ณ อำเภอศรีราชา

อ่านต่อ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาศรีราชาร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ

อ่านต่อ

โครงการอบรมอาสาสมัคร พิพักษ์ชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะครูและนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2,3 และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1,2 เข้าร่วมอบรมโครงก

อ่านต่อ

ประเมินภายใน

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการสถานศึกษาประเมินภายใน ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ