"ข่าวประชาสัมพันธ์"

ภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

กิจกรรมวันเด็ก ณ สวนสาธารณะเกาะลอย

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

ประชุมฝ่ายวิชาการ และฝ่ายทะเบียน

วันที่ ๙ มกราคา พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านต่อ

ประชุมประจำเดือนมกราคม

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปี 2564

ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ ปวช. (ภาคปกติ)– สาขาวิชาการบัญชี– สาขาวิชาการตลาด– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ– สาขาวิชาการโรงแรม ระดั

อ่านต่อ