"กิจกรรมวิทยาลัย"

โครงการอบรมอาสาสมัคร พิพักษ์ชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะครูและนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2,3 และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1,2 เข้าร่วมอบรมโครงก

อ่านต่อ

โครงการ “วัยเรียน วัยใส ข้ามถนนปลอดภัย รู้วินัยจราจร”

วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่จราจร ให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร และวินัยในการขับขี่ กับคณะคุณครู นักศึกษา ณ หอประชุม วิทย

อ่านต่อ

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะคุณครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ

กิจกรรมตรวจปัสสาวะคัดกรองสารเสพติด

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะครูควบคุมดูแลการตรวจปัสสาวะคัดกรองสารเสพติดของนักเรียน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ

โครงการสนทนาภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เรียนเชิญวิทยากรให้ความรู้กับคณะคุณครูในเรื่องทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ