"กิจกรรมวิทยาลัย"

ลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 8

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา “ลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 15-18 สิงหาคม 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีาชา จัดกิจกรรมสัมปาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่  15-18 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง

ครูและนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เข้าร่วมทำความสะอาดเมืองศรีราชาในโครงการ “โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่

อ่านต่อ

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลเฉลิมพระเกียรติ

ผู้บริหารครูและสภานักเรียน ร่วมปล่อยกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลเฉลิมพระเกียรติ

อ่านต่อ