"กิจกรรมวิทยาลัย-ชุมชน"

งานวันวิชาการโรงเรียนบ้านศรีมหาราชา

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาเดินทางไปร่วมงานวันวิชาการ “ประดู่แดงแย้มบาน วิชาการบ้านศรีฯ” ครั้งท

อ่านต่อ

กิจกรรมวันเด็ก ณ สวนสาธารณะเกาะลอย

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

วันอังคาร ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาฯ

วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

อ่านต่อ

พิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์

วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านต่อ