"กิจกรรมวิทยาลัย-ชุมชน"

เปิดบ้านวิชาการ

โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หัวข้อ ” SVC เปิดโลกกว้างทางความคิด ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” SVC Open House

อ่านต่อ

มหกรรมกีฬาไทย

วันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ลานพลาซ่า อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก

อ่านต่อ

งานวันวิชาการโรงเรียนบ้านศรีมหาราชา

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาเดินทางไปร่วมงานวันวิชาการ “ประดู่แดงแย้มบาน วิชาการบ้านศรีฯ” ครั้งท

อ่านต่อ

กิจกรรมวันเด็ก ณ สวนสาธารณะเกาะลอย

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

วันอังคาร ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ