"ข่าวประชาสัมพันธ์"

ลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 8

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา “ลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ

ผู้บริหาร และคณะ จากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เยี่ยมชมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

อ่านต่อ

ธรรมะสว่างใจ เชื่อมสายใยสีฟ้า-ขาว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จัดกิจกรรม “ธรรมะสว่างใจ เชื่อมสายใยสีฟ้า-ขาว”  ประจำปี 2560 ให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน

อ่านต่อ

ร่วมงานเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ท.วร.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ร่วมงาน โครงการวันวิชาการ เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ท.วร.  

อ่านต่อ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 15-18 สิงหาคม 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีาชา จัดกิจกรรมสัมปาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่  15-18 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ