"ข่าวประชาสัมพันธ์"

วันรับวุฒินักศึกษา ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

อ่านต่อ

เปิดบ้านวิชาการ

โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หัวข้อ ” SVC เปิดโลกกว้างทางความคิด ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” SVC Open House

อ่านต่อ

มหกรรมกีฬาไทย

วันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ลานพลาซ่า อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก

อ่านต่อ

วันสถาปนาครบรอบ ๑๒ ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่านต่อ

สัมมนาติดตาม นิเทศนักเรียนฝึกงาน ครั้งที่ ๒

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่านต่อ