"ข่าวประชาสัมพันธ์"

ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา

เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่ และการดำเนินการข

อ่านต่อ

วันคริสต์มาส

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 คณะครูและนักเรียนร่วมกันถ่ายรูปวันคริสต์มาส ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศฝึกงาน ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ณ จังหวัดนครนายก

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อ่านต่อ