"ข่าวประชาสัมพันธ์"

โครงการอบรมอาสาสมัคร พิพักษ์ชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะครูและนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2,3 และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1,2 เข้าร่วมอบรมโครงก

อ่านต่อ

ประเมินภายใน

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการสถานศึกษาประเมินภายใน ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ

Smarter City in Action

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวแทนครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดูงาน Smarter City in Action ณ โรงแรมเฮอริเทจ บางแสน

อ่านต่อ

โครงการ “วัยเรียน วัยใส ข้ามถนนปลอดภัย รู้วินัยจราจร”

วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่จราจร ให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร และวินัยในการขับขี่ กับคณะคุณครู นักศึกษา ณ หอประชุม วิทย

อ่านต่อ

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะคุณครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

อ่านต่อ