โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563