วันสถาปนาครบรอบ ๑๒ ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓