งานแนะแนว

วันที่ ๒๔ มกราคม พศ ๒๕๖๓ คุณครูและนักเรียนร่วมงาน “เปิดบ้านแนะแนว” ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ